Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

czyzewna
3356 461e 500
Reposted bymoneminotme1315135Gagglemr-absentiafischirattynesscomiendoliricavoydmr-mojorisinjanealicejonesp856insidemyloveevabliskrainakredeksurprisemejuszkaana25jezsadystasidusazile1raissaskoroszytlyricastkonnexAronAronmalenkabirkekoallasuuathaiyaehhhh

May 28 2015

0664 0316 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakuka kuka

May 24 2015

czyzewna
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viafatu fatu
czyzewna
3710 23ba 500
Reposted fromonlypink onlypink viafatu fatu
czyzewna
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viapinkdress pinkdress
czyzewna
7462 ceb7
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viadreamworlds dreamworlds
czyzewna
Alexey Kondakov "Art History in Contemporary Life".
czyzewna
Alexey Kondakov "Art History in Contemporary Life".

February 05 2015

8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viafatu fatu
4483 2faf 500
Reposted fromkattrina kattrina
0753 0126
Reposted fromfuckblack fuckblack

December 08 2014

czyzewna
7122 6e03
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker viafatu fatu
czyzewna
0544 ac38 500
Reposted byjapanica japanica
czyzewna

March 27 2014

1901 9b99
Reposted fromtayfun tayfun viaschaaf schaaf
czyzewna
4735 6c5b
Reposted frompesy pesy viagniewosadka gniewosadka
3932 5c83 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viarollinsonowa rollinsonowa
czyzewna

March 18 2014

czyzewna
1105 7801
Reposted byniebywam niebywam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl